Het logo van Pastoralis bestaat uit drie cirkels die elkaar kruisen. Deze drie cirkels staan symbool voor een aantal belangrijke elementen uit het geloofsleven.

1 - De eerste is geloof - hoop - liefde. Het is de liefde van God voor jou die je mag ontvangen door geloof. Dat geeft hoop voor jou, je leven, je toekomst.

2 - De tweede betekenis is geest - ziel - lichaam, hieruit besta je als mens. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

- Als derde gedachte is er verleden - heden - toekomst. Hoewel dit in tijd strikt gescheiden is, draag je dit als mens voortdurend met je mee.

4 - En als laatste is er Vader - Zoon - Geest, die in een diepe verbondenheid God zijn. 

De drie elementen worden in het midden verbonden door een kruis. Het volbrachte werk van Christus is cruciaal voor de hierboven gesymboliseerde gedachten. Hoe dit is voor jou en hoe je dit meer kunt begrijpen en ontvangen vormt de kern van alles wat ik doe binnen Pastoralis.