Kees Pastoor (1974), ruim 18 jaar getrouwd en vader van drie jonge kinderen. Na het afronden van de studie HBO-theologie (GPW) ben ik begonnen met Pasto(o)ralis: medemensen bijstaan en toerusten in hun geloofswandel door het leven. Luisteren, zwijgen, vragen stellen, een woord op zijn tijd, een passage uit de Bijbel en een gebed. Ik ben er van overtuigd dat deze mix (of ingrediënten daaruit) jou goed zal doen. 

Stilte, symboliek, kerken en abdijen spreken tot mijn hart, al mijn hele leven lang. Van daaruit begeleid ik de retraiteweekenden in de abdij.

 

  

 

Tot ongeveer 2010 was ik lid van de (vrijgemaakt) gereformeerde kerk. Daarna ben ik met mijn gezin overgegaan naar een evangelische gemeente. Mijn hart klopt sneller als het gaat over Jezus Christus en zijn volbrachte werk en de impact die dit heeft op de mens. In hem hoor je het hart van God de Vader kloppen en zul je ruimte en herstel vinden voor je eigen hart. Dit hart deel ik graag met anderen. Ik vind het waardevol om als mens met de ander mee te lopen op het pad van het (geloofs)leven en samen te zoeken naar en te genieten van de verbinding tussen een mens en God zoals Hij zich bekend maakt in de Bijbel en in het bijzonder in Jezus Christus. Sinds april 2018 ben ik werkzaam als kerkelijk werker in de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Deze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk.

Wat kun je van mij verwachten? Ik als mens, gelovige en theoloog ben van harte voor jou beschikbaar. Ik kan je in specifieke gevallen doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals een arts, psycholoog, coach of therapeut.