Afdrukken

 

Wat biedt Pastoralis? 

Volgens de christelijke visie bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het geestelijke (spirituele) vlak gaat het dan over geloof in God, jouw levensweg en de betekenis van God daarin. Op dit terrein biedt Pastoralis retraiteweekenden en coaching.

 

Retraiteweekend in een abdij

De retraiteweekenden in een abdij brengen je tot rust en stilte. Dat kan je helpen om te ervaren wie God voor je is en hoe Hij dat liet (en laat) zien in Jezus Christus. De pastorale coaching en een weekend in de abdij vullen elkaar goed aan en versterken elkaar.

Meer informatie

 

 

 


Pastorale counseling

In de persoonlijke, pastorale counseling kom ik (soms letterlijk) naast je lopen en we staan samen stil bij datgene wat leeft in je hart. Dat levert inzicht op.

Van inzicht gaan we naar uitzicht: we zoeken naar de verbinding tussen jou en God (Vader, Zoon en Heilige Geest), jouw situatie en dat wat de Bijbel aanduidt met begrippen als 'hoop', 'kracht' 'goed nieuws'. Er worden dus stappen gezet!

Meer informatie

 

 

    

Voor jou? 

Past datgene wat Pastoralis te bieden heeft bij jou? Klik hier voor voorbeelden van hulpvragen.

 

Door wie? 

Kees Pastoor is oprichter en eigenaar van Pastoralis. Ga naar Kees Pastoor

 

Christen

Pastoralis is niet rechtstreeks verbonden aan een kerkelijke gemeente of denominatie. Dat betekent niet dat datgene wat ik doe binnen Pastoralis 'kleurloos en neutraal' is, integendeel. Het goede nieuws (in de Bijbel aangeduid met het woord Evangelie), staat altijd centraal. Jezus Christus is de belangrijkste bron van dat goede nieuws voor jou, je verleden, je heden en je toekomst. Dat is het gezamenlijke fundament waarop ik naast je sta.